| loniow.pl |
FUNDUSZE

Moja Elektrownia Wiatrowa

Start Programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” od 17.06.2024 r.

Program priorytetowy „Moja Elektrownia Wiatrowa” to oferta wsparcia finansowego skierowana do właścicieli budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych w takich budynkach – i dotyczy wsparcia finansowego na zakup i montaż przydomowej siłowni wiatrowej oraz, opcjonalnie, magazynu energii elektrycznej.

Wnioski o wsparcie mogą składać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy zrealizowali inwestycje w przydomowe elektrownie wiatrowe i magazyny energii elektrycznej po 30.06.2023 r. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 17.06.2024 r. do 31.12.2028 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Pierwszy, nabór potrwa od 17.06.2024 r. do 16.06.2025 r. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (tzw. GWD) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

Informacji o programie Moja Elektrownia Wiatrowa udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Można skontaktować się z nimi również poprzez adres e-mail: mojaelektrowniawiatrowa@nfosigw.gov.pl

Formy dofinansowania:

  • Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 tys. zł na jedną współfinansowaną mikroinstalację wiatrową o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW, lecz nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW.
  • Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, lecz nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh.

Szczegóły – https://mojaelektrowniawiatrowa.gov.pl/

Wielkość czcionki
Kontrast