Liderzy Kooperacji

“Liderzy Kooperacji”
Województwo Świętokrzyskie
projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Okres realizacji projektu: 01.04.2018 – 31.03.2021

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W PROJEKCIE PN ”LIDERZY KOOPERACJI” W DNIU  1 SIERPNIA 2018R W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM PODPISALI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO – ADAM JARUBAS, WÓJT GMINY ŁONIÓW – SZYMON KOŁACZ ORAZ STAROSTA POWIATU SANDOMIERSKIEGO – STANISŁAW MASTERNAK

W projekcie uczestniczy osiem gmin wiejskich i sześć powiatów województwa świętokrzyskiego;

 

Powiat jędrzejowski:

 • Gmin Oksa
 • Gmina Wodzisław

Powiat kielecki:

 • Gmina Bieliny
 • Gmina Łopuszno

Powiat ostrowiecki

 • Gmina Bodzechów

Powiat sandomierski

 • Gmina Łoniów

Powiat starachowicki

 • Gmina Mirzec

Powiat staszowski

 • Gmina Bogoria

 

Deklarację o współpracy w Projekcie w Gminie Łoniów, która jest liderem podpisało 9 instytucji  tj:

1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu,

2.Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu,

3.Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie,

4.Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie,

5.Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowie,

6.Stowarzyszenie Aktywnej Społeczności w Świniarach Starych,

7.Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji La Zebra w Krzcinie,

8.Warsztat Terapii Zajęciowej w Śmiechowicach,

9.Gmina Łoniów

 

W Gminie Łoniów odbyło się:

 • 5 spotkań G-PZK, a ostatnie spotkanie odbędzie się 7 grudnia br.
 • badanie fokus
 • zostały przeprowadzone dwa jednodniowe szkolenia w ramach Szkoły Kooperacji – poziom podstawowy
 • członkowie G-PZK uczestniczyli w trzy dniowej wizycie studyjnej w Narewce woj. Podlaskie

 

Realizacja założeń projektu przyczyni się do włączenia zasobów różnych sektorów,  tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji  w kompleksowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji. Wpłynie na wzrost wiedzy i umiejętności podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie efektywnej kooperacji poprzez wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. Opracowany instrument – Model Kooperacji, zapewni wielowymiarowe, systemowe wsparcie osób/rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach. Stworzy możliwość ich aktywizacji    i usamodzielniania się.

liderzy_koopercji

 

Więcej na: https://www.swietokrzyskie.pro/znamy-swietokrzyskich-liderow-kooperacji/

Wielkość czcionki
Kontrast