| loniow.pl |
AKTUALNOŚCI

Konferencja

30 marca 2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie odbyło się II Forum Organizacji Pozarządowych oraz Konferencja – Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Gminie Łoniów.

W konferencji udział wzięli: Szymon Kołacz – Wójt Gminy Łoniów, Janusz Stasiak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego LGD, Anna Frańczak – koordynator ROEFS, Andrzej Swajda – zastępca Wójta Gminy Łoniów, Halina Siemaszko – Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu , a także Iwona Sinkiewicz – rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego oraz mieszkańcy gminy, radni, sołtysi, nauczyciele i dyrektorzy szkół.

W konferencji została przedstawiona Współpraca Organizacji Pozarządowych z Sandomierskim Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego – Lokalna Grupa Działania, zaprezentowano formy wsparcia Regionalnego Ośrodka EFS w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz można było zapoznać się z programami rządowymi realizowanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Spotkanie było także podsumowanie takich projektów jak: Równość szans, Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Łoniów, Szkolenia liderów Gminy Łoniów oraz projektu – Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Łoniów, gdzie wręczono dla uczestników szkolenia zaświadczenie o odbyciu kursu.

 

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast