IV Gminna Akcja Profilaktyczna

9 maja 2012 r. w Publicznym Zespole Szkół w Łoniowie odbyło się podsumowanie IV Gminnej Akcji Profilaktycznej pod hasłem „Zdrowo żyć ≈ pięknie żyć”, której patronował Wójt Gminy Łoniów oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Koordynatorem akcji była p. pedagog Wioletta Klimkiewicz. Do współpracy włączyli się nauczyciele: p. Renata Burek, p. Bogusława Mańkowska, p. Monika Nowak, p. Wanda Stępińska, p. Diana Sośniak, p. Jadwiga Rogala oraz p. Paweł Skrok.

Celem tegorocznej akcji była przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia oraz kształtowanie właściwych postaw, zachowań wobec tematyki zdrowia i uzależnień. Zagrożenia, z jakimi spotyka się współczesny młody człowiek, powodują, że należy jak najszerzej i najwcześniej propagować zdrowy styl życia, czyli świadome zachowania człowieka sprzyjające poprawie, utrzymaniu i ochronie zdrowia.

W ramach akcji profilaktycznej zostały podjęte następujące działania:
* organizacja turnieju sportowego, który odbył się w dniu 7 maja 2012r. w PZS w Łoniowie, w którym uczestniczyli uczniowie gimnazjum z Sulisławic i Łoniowa;
* ogłoszenie konkursu plastycznego pt. „Mali uczniowie też dbają o zdrowie”. Udział w nim wzięły dzieci z grupy przedszkolnej „O” oraz uczniowie klas I-III;
* ogłoszenie konkursu pt. „Zdrowe dorastanie bez nałogów” skierowanego do uczniów klas IV-VI, który polegał na przygotowaniu broszurki, ulotki profilaktycznej;
* przygotowanie spotu reklamowego pt. „Życie jest piękne, ale trzeba umieć żyć” przez gimnazjalistów z Sulisławic i Łoniowa;
* przygotowanie przez uczniów klasy I a i I b gimnazjum z Łoniowa, stołów ze zdrową żywnością.

Podczas finału akcji uczniowie III klasy Szkoły Podstawowej z Łoniowa przedstawili ciekawą część artystyczną, która ukazywała ważne aspekty dotyczące zdrowego stylu życia, natomiast gimnazjaliści swoim refleksyjnym występem pokazali to, co w życiu jest ważne, czyli: miłość, przyjaźń, uśmiech, pomoc innym.

W czasie podsumowania akcji zostały ogłoszone wyniki poszczególnych konkursów. Konkursy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów z terenu naszej gminy. W sumie wpłynęło 178 prac.

Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić uczestników konkursu „Mali uczniowie też dbają o zdrowie” w następujących kategoriach:

trzezwyumusl12_2 Kategoria – oddział przedszkolny grupa „O”
Laureaci:
Julia Dojka – Przedszkole Łążek
Maria Okoń – Przedszkole Świniary
Nicola Pałys – Przedszkole Gieraszowice
Bartosz Klimkiewicz – Przedszkole Łoniów
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali wszyscy uczestnicy.

Kategoria – uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej
Laureaci:

Klasa I :
Klaudia Paruch – SP Łążek
Kamila Przywara – SP Świniary
Małgorzata Szpyt – SP Łoniów
Klaudia Pałys – SP Gieraszowice

Klasa II :
Kacper Zając – SP Łoniów
Julia Szaraniec – SP Łążek
Aleksandra Tyksińska – SP Sulisławice
Wiktoria Paruch – SP Świniary

Klasa III :
Michał Gromski – SP Gieraszowice
Wiktoria Rzepka – SP Świniary
Bartłomiej Ostrowski – SP Sulisławice
Karolina Pawłowska – SP Łoniów
Dominika Mordka – SP Łoniów
Emilia Nowak – SP Łoniów
Katarzyna Maligłówka – SP Świniary

trzezwyumusl12_3Laureaci konkursu „Zdrowe dorastanie bez nałogów” kl. IV-VI:
Dawid Żuraw – SP Gieraszowice
Agata Przywara – SP Świniary
Krystian Kucwaj – SP Łoniów

Wyróżnienia otrzymali:
Ewa Duda – SP Gieraszowice
Paweł Witkowski – SP Łążek
Wojciech Kwiecień – SP Łążek
Paulina Dziuba – SP Świniary
Wiktoria Gądek- SP Łoniów

Podczas uroczystości zostały także zaprezentowane oraz nagrodzone spoty reklamowe, przygotowane w ramach hasła „Życie jest piękne, ale trzeba umieć żyć” przez uczniów:

Gimnazjum Sulisławice: Kasjusza Sałata, Sandra Malecka, Aleksandra Derlaga, Marta Adamczak, Karolina Twaróg, Piotr Kwiecień, Eryk Ślusarz, Tomasz Twaróg.

Gimnazjum Łoniów: Angelika Stasiak, Anna Urbańska, Joanna Reczek, Aleksandra Ślusarz, Aleksandra Krala, Patrycja Kapuścińska, Paweł Kupczyk, Paweł Malecki.

Zwycięzcy konkursów oraz rozgrywek sportowych otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łoniowie.

Serdeczne podziękowania składamy na ręce Wójta Gminy Łoniów p. Szymona Kołacza oraz przewodniczącego GKRPA p. Marka Bisztygi za patronat nad IV Gminną Akcją Profilaktyczną oraz ufundowanie nagród rzeczowych.

Ponadto podziękowania składamy wszystkim uczestnikom akcji: uczniom, opiekunom oraz dyrektorom szkół i przedszkoli z gminy Łoniów za przyłączenie i zaangażowanie się do działań z zakresu profilaktyki.

Bardzo dziękujemy również rodzicom uczniów klasy I a i I b gimnazjum w Łoniowie, za pomoc w przygotowaniu wyśmienitych potraw na stoły ze zdrową żywnością.

 

Autor: Wioletta Klimkiewicz pedagog szkolny PZS Łoniów

Wielkość czcionki
Kontrast