Informacja Wójta Gminy Łoniów

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – kodeks wyborczy (dz. u. z 2017 r., poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) – podaję do wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na słupach ogłoszeniowych na terenie Gminy Łoniów:

  1. ŁONIÓW ( 2 słupy)
  2. SULISŁAWICE (1 słup)
  3. ŚWINIARY STARE (1 słup)
  4. CHODKÓW stary (1 słup)

W pozostałych miejscowościach na tablicach ogłoszeń.

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast