III Konferencja Historyczno-Regionalna – Nad wszystko inne, ceń strony rodzinne

Już po raz trzeci dnia 16 maja 2017 roku w Publicznym Zespole Szkół im. Św. Jana Pawła II w Łoniowie odbyła się Konferencja historyczno-regionalna pod hasłem „ Nad wszystko inne, ceń strony rodzinne”.

         Głównym celem tego wydarzenia było omówienie i podsumowanie projektu pt. O czym szumią łoniowskie drzewa – spotkanie  ze świadkiem historii II wojny światowej. Organizatorem konferencji był zespół humanistyczny  naszej szkoły w składzie: Renata Mazurkiewicz, Elżbieta Marcinkowska, Renata Burek, Wanda Stępińska oraz Adriana Tworek. Projekt prowadzony był przez Renatę Mazurkiewicz we współpracy z Panią Grażyną Szlęzak-Wójcik Redaktorem Radia Kielce oraz z Karoliną Żłobecką Prezesem Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. W pierwszej części konferencji uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny nawiązujący swą tematyką do czasów wojny oraz przedstawili referaty napisane pod kierunkiem nauczycieli. Zostały również zaprezentowane wywiady przygotowane przez uczniów na konkurs. Wyłoniono laureatów, którym przyznano nagrody i statuetki: I miejsce ex aequo otrzymali: Aleksandra Misiak z kl. III b gimnazjum oraz Bartosz Klimkiewicz z klasy V A ze SP w Łoniowie. Drugie miejsce ex aequo otrzymali: Mateusz Malecki uczeń klasy III a gimnazjum oraz Natalia Chmiel z klasy V B SP w Łoniowie. Trzecie miejsce przypadło Kseni Chmiel i Wiktorii Gorczycy uczennicom klasy V B SP w Łoniowie. Wyróżnienia otrzymali Eliza Durma uczennica klasy V B, Hubert Waszczuk uczeń klasy VA  oraz Martyna Janusz uczennica klasy V A z Łoniowa. Serdecznie gratulujemy.

         Wśród zaproszonych osób miło nam było gościć Księdza Kanonika Stanisława Zarębę, Proboszcza Parafii Łoniów, Pana Marka Bisztygę, Dyrektora GOK w Łoniowie , Panią Zofię Żyłę, Prezes Stowarzyszenia Aktywnej Społeczności w Świniarach wraz z mężem, Panią Barbarę Urbańską  wraz z mężem, Panią Halinę Dobrowolską , Panią  Bogumiłę  Chmiel , Pana Tomasza Staszewskiego, artystę plastyka oraz Panią Wicedyrektor Wiolettę Klimkiewicz. Wśród przybyłych gości byli również  mieszkańcy gminy Łoniów: Pan Ignacy Kucwaj, Pani Halina Kucwaj oraz Pani Marianna Leśniak.

         Składamy serdeczne podziękowania za objęcie patronatem honorowym  projektu oraz ufundowanie wspaniałych nagród Wójtowi Gminy Łoniów- Panu Szymonowi Kołaczowi, Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej- Pani Karolinie Żłobeckiej z Krakowa, Prezesowi Polskiego Radia Kielce – Panu Januszowi Knapowi oraz Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w PZS im. Św. Jana Pawła II w Łoniowie.

         Wyrazy szczególnej wdzięczności kierujemy do Pani Grażyny Szlęzak- Wójcik oraz do Pani Karoliny Żłobeckiej za zaangażowanie i pomoc przy realizacji projektu pt. O czym szumią łoniowskie drzewa- spotkanie ze świadkiem historii II wojny światowej. Dziękujemy również świadkom za przekazanie uczniom osobistych wspomnień, które wzbogaciły konkurs o nowe, często nieznane fakty historyczne.

Autor: Koordynator konferencji –  Renata Mazurkiewicz

Wielkość czcionki
Kontrast