Gminny Turniej w Tenisie Stołowym

22 listopada 2008 r. w sali gimnastycznej Publicznego Zespołu Szkół w Łoniowie odbył się VIII Gminny Turniej w Tenisie Stołowym. Organizatorami Turnieju była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łoniowie. Patronat honorowy nad Turniejem objął Wójt Gminy Łoniów – Pan Szymon Kołacz.
Uczestnikami turnieju były dzieci i młodzież z terenu Gminy Łoniów. W turnieju wzięło udział 110 uczestników.

Oto zdobywcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach:

I Szkoła Podstawowa – dziewczęta
1. Ewelina Kogut
2. Oliwia Staszewska
3. Justyna Rowińska

Szkoła Podstawowa – chłopcy
1. Paweł Kaczmarczyk
2. Kamil Staszczyk
3. Przemysław Paruch

II Gminazjum – dziewczęta
1 . Agnieszka Abram
2. Aleksandra Skowron
3. Ewa Grabska

Gimnazjum – chłopcy
1. Marcin Szaraniec
2. Jacek Karasiński
3. Adrian Masternak

III Młodzież ponadgimnazjalna – dziewczęta
1. Kinga Adamkiewicz
2. Agata Jadach
3. Agnieszka Bzdyra
Młodzież ponadgimnazjalna – chłopcy
1. Damian Bednarski
2. Lucjan Ciach
3. Kamil Karasiński

Wielkość czcionki
Kontrast