| loniow.pl |
AKTUALNOŚCI

Gmina Łoniów pozyskała 10 milionów na budowę dróg i sieci wodociągowych

W dniu 06.02.2024 roku w Urzędzie Gminy w Łoniowie podpisane zostały umowy na budowę dróg i sieci wodociągowych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Gminy. Podpisanie umów jest zwieńczeniem kilkuletnich starań Wójta oraz pracowników Urzędu  w pozyskaniu środków finansowych na te inwestycje.

Gmina na przestrzeni lat 2021-2023 wnioskowała, w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Funduszu Dróg Samorządowych, o środki na realizację tych przedsięwzięć lecz nie udało się ich w ramach tych programów otrzymać. Finalnie Gmina pozyskała środki w kwocie 10.000.000,00 zł.
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 2).

Wykonawcą realizującym inwestycję z zakresu budowy dróg (Część I)  jest Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o., DYLMEX-INWESTYCJE sp.k. ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów. Inwestycja będzie obejmować przebudowę dróg o długości 4 388 mb w miejscowościach Bazów, Chodków Nowy, Jasienica, Krowia Góra, Łążek, Otoka, Piaseczno, Przewłoka, Trzebiesławice, Skrzypaczowice, Świniary Nowe oraz Wólka Gieraszowska.         Wykonawcą sieci wodociągowej (Część II) jest EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. k. ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn. W ramach tej inwestycji zostanie wykonana budowa nowej sieci wodociągowej w miejscowościach Skrzypaczowice, Łoniów Kolonia oraz Skwirzowa – sumaryczna długość budowanych odcinków 1377 m, modernizacja budynku Ujęcia wody Zawidza – wymiana stolarki okiennej, dachu, urządzeń, remont wewnątrz budynku, docieplenie budynku oraz wymiana istniejących najstarszych odcinków sieci wodociągowej, na których występowały częste awarie – długość 3,8 km w miejscowościach Skrzypaczowice, Zawidza, Piaseczno, Przewłoka oraz Krowia Góra.

Koszt całości zadania wyniesie 7.341.163,88 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.12.2025 r.

 Realizacja tych inwestycji przyczyni się do poprawy gospodarki wodnej, poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne oraz płynność ruchu na terenie Gminy.

Autor: Lucyna Kowalczyk

Wielkość czcionki
Kontrast