I Edycja Projektu Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Sandomierskiego „Poznaję, Działam, Wybieram! – Zawodowy Zawrót Głowy”

W dniu 6 czerwca 2022 r. w Zamku Królewskim w Sandomierzu odbyła się konferencja w ramach działań „Wojewódzkiego Kalendarium na Rzecz Rozwoju Systemu Doradztwa Zawodowego” oraz uroczyste podsumowanie I Edycji Projektu Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Sandomierskiego „Poznaję, Działam, Wybieram! – Zawodowy Zawrót Głowy”, która została objęta honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Organizatorami powyższego przedsięwzięcia było Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Sandomierzu w osobie pani wizytator Anety Drypy, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Łoniowie – p. Wioletta Klimkiewicz oraz Szkoła Podstawowa w Obrazowie – dyrektor szkoły, p. Dorota Kiliańska.

Swoją obecnością zaszczycił nas p. Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, dyrektorzy szkół, koordynatorzy PPDEZ rodzice, nauczyciele i uczniowie szkół powiatu sandomierskiego.

Prelegentami konferencji byli:

  1. Ewa Czerwińska nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Busku Zdroju, koordynator Powiatowego punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w powiecie buskim;
  2. Marta Stępień Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie,

koordynator Powiatowego punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w powiecie pińczowskim;   

  1. Anna Garbacz nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Pińczowie, koordynator Powiatowego punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w powiecie pińczowskim;
  2. Beata Buła nauczyciel w Szkole Podstawowej w Cieszkowicach, doradca metodyczny

z zakresu doradztwa zawodowego, koordynator Powiatowego punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w  powiecie kazimierskim

  1. Bogusława Chruściel Wicedyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich

w Sandomierzu;

  1. Lucja Stróżyk przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu, koordynator Powiatowego punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w powiecie sandomierskim.
  2. dr Janusz Suszyna Naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie Sandomierskim.

 

W czasie konferencji prelegenci przedstawili zagadnienia doradztwa zawodowego wpisane w „Świętokrzyskie Kalendarium Doradztwa Zawodowego” oraz ich realizację

w poszczególnych powiatach.

W ramach organizowanego projektu odbyły się konkursy adresowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu sandomierskiego. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody i dyplomy laureatom oraz wyróżnionym uczniom

w poszczególnych konkursach, podziękowania dla dyrektorów szkół za udział

i zaangażowanie.

Wszystkie szkoły w naszej gminie brały udział w organizowanych konkursach. Laureatem konkursu „Pocztówka mojego zawodu” została Julia Kopeć uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łążku, natomiast wyróżnienie w konkursie „Mój wymarzony zawód” zdobył Filip Mysłek uczeń Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łoniowie.

Poprzez projekt „Poznaję, Działam, Wybieram! – Zawodowy Zawrót Głowy”, pragnęliśmy zwrócić uwagę społeczności szkolnej i środowiskowej jak ważną rolę odgrywa doradztwo edukacyjno – zawodowe na każdym etapie kształcenia. Dzieci i młodzież poznają siebie, swoje możliwości, predyspozycje i zainteresowania, młody człowiek zna  odpowiedź na pytanie jaki jestem? Uczniowie działają poprzez zaangażowanie się w realizację zadań edukacyjno-zawodowych oraz wybierają – świadomie i odpowiedzialnie ścieżkę zawodową, zgodnie z własnymi predyspozycjami i zasobem wiedzy.

Mamy nadzieję, iż poprzez nasze działania przyczynimy się do wzrostu świadomości wszystkich tych, którym zależy, aby każdy uczeń był otwarty i wyposażony w odpowiednie kompetencje w poszukiwaniu oraz planowaniu swojej przyszłości edukacyjno – zawodowej.

            Serdeczne podziękowania składamy na ręce naszych sponsorów za ufundowanie nagród rzeczowych: Staroście Sandomierskiemu Marcinowi Piwnikowi, Burmistrzowi Miasta Sandomierza Marcinowi Marcowi, Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost Katarzynie Kondziołce, Wójtowi Gminy Łoniów Szymonowi Kołaczowi oraz przewodniczącemu GKRPA Markowi Bisztydze, Wójtowi Gminy Obrazów Krzysztofowi Tworkowi,  Wójtowi Gminy Dwikozy Markowi Łukaszkowi, Dyrektorowi Świętokrzyskiego Oddziału ARiMR

w Kielcach Józefowi Cepilowi, Prezesowi Zarządu Grupy Sadowniczo – Warzywnej „Złoty Sad” w Samborcu Witoldowi Stefaniakowi.

Ponadto podziękowania składamy wszystkim uczestnikom powyższego przedsięwzięcia: prelegentom, dyrektorom szkół powiatu sandomierskiego, pani dyrektor Bursy Szkolnej w Sandomierzu, nauczycielom, uczniom i rodzicom za zaangażowanie oraz przyłączenie się do działań z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Autor: Wioletta Klimkiewicz

 

Wielkość czcionki
Kontrast