Czyste Powietrze

W ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Gmina Łoniów przystąpiła do realizacji programu Czyste Powietrze. Głównym jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Szanse na pozyskanie dotacji w wysokości nawet do 37.000,00 złotych mają właściciele budynków mieszkalnych, którzy zdecydują się na wymianę starych, nieefektownych źródeł ciepła na  nowoczesne, spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Szczegółowe informacje na temat możliwości wynikających z programu Czyste Powietrze oraz zasadach składania wniosków można uzyskać w Punkcie Konsultacyjno-informacyjnym znajdującym się w Urzędzie Gminy Łoniów.

Autor: Karolina Paliwoda

Wielkość czcionki
Kontrast