Ćwiczenia z działań ratowniczych – LAS 2011

09 września 2011 r. na terenie Gminy Łoniów odbyły się ćwiczenia w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, sił i środków obwodowej kompanii powiatu sandomierskiego, specjalistycznej grupy ratownictwa technicznego „Kielce” oraz Powiatowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod kryptonimem „Las 2011”.

Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczych w lasach z elementami wypadku drogowego.

Działania zrealizowane zostały w kompleksie leśnym w miejscowości Zawidza należącym do Nadleśnictwa Staszów oraz na drodze gminnej w miejscowości Łoniów – Kolonia gdzie zaplanowano kolizję drogową.

Lokalizacja ta nie była bez znaczenia. Jak powiedział kpt. Rafał Gajewicz na terenie powiatu sandomierskiego znajdują się jedne z największych terenów zalesionych, a na drodze nr 9 w Gminie Łoniów i Klimontów rocznie dochodzi do ok. 40% wypadków mających miejsce w całym powiecie.

Według założonego scenariusza do dyżurnego policji w Sandomierzu wpływa informacja o handlarzach narkotyków poruszających się samochodem na terenie gminy. Na miejsce dyżurny policji kieruje patrol, który podejmuje pościg za przestępcami drogą gminną wzdłuż lasu. W wyniku nadmiernej prędkości uciekających samochodem osobowym dochodzi do zderzenia z busem, którym podróżują pracownicy udający się do pracy w gospodarstwie oraz innym autem przejeżdżającym tą drogą. W rezultacie w wypadku zostaje poszkodowanych 11 osób.

Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przez policję, udzieleniu pierwszej pomocy i przekazaniu informacji o zdarzeniu KPP w Sandomierzu w lesie powstaje pożar wywołany przez zbiegłych przestępców. W kolejnym etapie powiadomiony zostaje Powiatowy i Gminy Zespół Zarządzania Kryzysowego, a na miejsce zdarzenia zostają skierowane służby ratownictwa drogowego i medycznego.

W wyniku rozprzestrzeniającego się pożaru na miejsce wysłany zostaje także samolot gaśniczy.

akcja_las11_3Służby uczestniczące w ćwiczeniach:

• Komenda PSP w Sandomierzu,
• Ochotnicze Straże Pożarne,
• Nadleśnictwo Staszów,
• Pogotowie ratunkowe,
• Polski Czerwony Krzyż,
• Policja,
• Powiatowy i Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Zrealizowane zadania:
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
• uwolnienie osób poszkodowanych z rozbitych pojazdów,
• udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy medycznej ,
• zlokalizowanie polowego punktu medycznego,
• zlokalizowanie środków odurzających,
• likwidacja skutków wypadku drogowego,
• prowadzenie działań gaśniczych,
• lokalizacja punktów czerpania wody,
• likwidacja pożaru na powierzchni 2 ha,
• zabezpieczanie pożarzyska,
• koordynacja i zabezpieczenia działań,

Celem ćwiczeń było udoskonalenie umiejętności współdziałania służb ratowniczych, sprawdzenia procedur postępowania w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia oraz doskonalenie współpracy członków Powiatowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Ćwiczenia zostały zakończone podsumowaniem zrealizowanych działań. Na wszystkich uczestników ćwiczeń czekał ciepły posiłek przygotowany przez instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie.

 

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast