Chrońmy Młodość w Sieci

Gimnazjum w Publicznym Zespole Szkół w Łoniowie uczestniczyło w projekcie „Chrońmy Młodość w Sieci” realizowanym przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Stalowej Woli na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Projekt ten jest odpowiedzią na potrzebę poszerzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu przez młodzież. Główny cel programu to wzrost świadomości młodzieży szkolnej, kadry pedagogicznej i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu przez młodzież, w tym zapobieganiu cyberprzemocy.

wsieci15
Program obejmował realizację następujących działań:
1. Warsztaty edukacyjne pt. „ Nowoczesna profilaktyka wobec zagrożeń dla młodzieży płynących z sieci” skierowane do przedstawicieli kadry pedagogicznej, w których uczestniczyli pedagog szkolny p. Wioletta Klimkiewicz oraz p. Kazimierz Marcinkowski. Udział w warsztatach przygotował nas do profesjonalnego planowania i realizowania działań profilaktyczno-edukacyjnych, animowania środowisk szkolnych oraz wspierania uczniów uczestniczących w projekcie.
2. Warsztaty edukacyjne dla liderów młodzieżowych „Rola lidera młodzieżowego w przeciwdziałaniu ryzykownym zachowaniom rówieśników w środowisku cyfrowym”. Podczas trzydniowych zajęć uczniowie naszej szkoły, tj. Wiktoria Rzepka (kl. I b), Wiktoria Błasiak (kl. II b), Julia Latra (kl. II a), Jakub Giza (kl. III a) oraz Mikołaj Smalera (kl. III b) wraz z przedstawicielami pięciu innych szkół gimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego pod okiem trenerów rozwijali swoje umiejętności liderskie, wiedzę na temat cyberprzemocy oraz bezpiecznego korzystania z Internetu.
3. Przeprowadzenie dwugodzinnych zajęć w oparciu o scenariusze przygotowane podczas warsztatów edukacyjnych we wszystkich klasach gimnazjalnych przez liderów. Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia z zakresu zjawiska cyberprzemocy, konsekwencji jej stosowania oraz zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych. Nasi liderzy to prawdziwi profesjonaliści. Wykorzystując aktywne metody pracy z grupą, posiadaną wiedzę i umiejętności (komunikacyjne), wzbudzili ogromne zainteresowanie i zwiększyli zaangażowanie koleżanek i kolegów do udziału w zajęciach.
4. Uczestnictwo Redy Pedagogicznej gimnazjum w szkoleniu. Nauczyciele poznali metody reagowania na niebezpieczne sytuacje dotyczące uczniów związane z ich funkcjonowaniem w środowisku informacyjno-komunikacyjnym, możliwości uzyskania pomocy oraz korzyści z budowania szkolnych systemów zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc.
5. Prelekcja dla rodziców i opiekunów – rodzice uzyskali wiele cennych wskazówek i informacji z zakresu cyberprzemocy, m.in. na temat technicznych rozwiązań mających na celu ochronę dzieci i młodzieży przed nieodpowiednimi i szkodliwymi treściami w Internecie oraz roli rodzica w uświadamianiu, wspieraniu i kontrolowaniu dziecka poruszającego się w środowisku tzw. nowych mediów.
Działania realizowane w ramach projektu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i popularnością. Każdy odbiorca omawianych treści, zagadnień zyskał świadomość istoty wagi problemu i zagrożeń wynikających z cyberprzemocy. Z pewnością nie poprzestaniemy na naszych działaniach i nadal konsekwentnie będziemy uświadamiać , zapobiegać i przede wszystkim reagować na wszelkie zjawiska z zakresu cyberprzemocy.
Podsumowaniem projektu jest udział w konferencji pod nazwą „Chrońmy Młodość w Sieci – Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Świecie Nowych Mediów”, która odbędzie się dnia 2 grudnia 2015 r. Nasze uczestnictwo w niej jest wyróżnieniem dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.
Podczas tego spotkania uczeń gimnazjum, Jakub Giza z klasy trzeciej zaprezentuje piosenkę utworzoną w trakcie warsztatów dla liderów, do której skomponował muzykę. Utwór ten stał się hymnem wyżej wymienionego projektu.

 
Autor: Wioletta Klimkiewicz – pedagog szkolny PZS Łoniów

Wielkość czcionki
Kontrast