| loniow.pl |
AKTUALNOŚCI

80 – lecie poświęcenia sztandaru OSP

18 lipca 2010r. strażacy ze Świniar obchodzili 80-lecie nadania i poświęcenia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w kościele parafialnym w Łoniowie, celebrowaną przez ks. Kan. Stanisława Zarębę oraz ks. Prałata Czesława Żyłę.
Mszę zapoczątkowano korowodem, prowadzonym przez orkiestrę, Księży, poczty sztandarowei pododdziały z gminnych jednostek OSP oraz jednostki zaproszone na tą szczególną uroczystość.
Po zakończeniu Mszy Świętej kolumna samochodów strażackich oraz poczty sztandarowe skierowały się na plac przed remizę OSP w Świniarach, gdzie zapoczątkowano drugą część obchodów, która rozpoczęła się zbiórką pododdziałów OSP na komendę dh. Sławomira Derenia i odegraniem Hymnu Państwowego.

Następnie dh. Stanisław Błasiak przedstawił rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Świniarach.
Początki OSP Świniary bowiem sięgają 1924r. gdzie dzięki aktywnej działalności społeczeństwa Świniar powstała Ochotnicza Straż Pożarna, a ze składek mieszkańców wsi 5 lat później została wybudowana remiza oraz świetlica. W 1930r. odbyło się nadanie i poświecenie sztandaru OSP Świniary, co upamiętnia owa uroczystość.
Obecnie jednostka należy do krajowego systemu ratownictwa, a w budynku OSP mieści się Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie, Centrum Kształcenie, Klub Aktywnej Społeczności oraz sala pamięci Ochotniczej Straży Pożarnej w Świniarach.

Jubileusz ten był także okazją do wręczenia medali i odznaczeń. Za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa świętokrzyskiego nadało strażakom medale „za zasługi dla pożarnictwa” oraz dyplomy za wkład i zaangażowania na rzecz jednostki.
Złote i brązowe medale z rąk Mirosława Pawlaka – Posła i Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP, Stanisława Masternaka – Starosty Sandomierskiego, Wojciecha Borzęckiego – Radnego Województwa Świętokrzyskiego, kpt. mgr Rafała Gajewicza – Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu oraz dh Szymona Kołacza – Wójta Gminy Łoniów odebrali:

Złote medale
– ks. Prałat Czesław Żyła
– Helana Mikus
– Stanisław Mikus
– Stefan Bator
– Henryk Serwan
– Stanisław Kogut

Brązowe medale
– Barbara Borycka
– Janusz Pargieła

Na szczególne podziękowania zasłużyli strażacy oraz mieszkańcy, którzy pośpieszyli z pomocą poszkodowanym w wyniku długotrwałych opadów deszczu, podtopień i powodzi. To właśnie oni spędzając dziesiątki godzin na ratowaniu cudzego dobytku, układając w dzień i w nocy worki
z piachem, stojąc niekiedy po pas w wodzie uratowali naszą gminę przed żywiołem.

Miłym akcentem i niespodzianką dla wszystkich strażaków oraz przybyłych gości była pamiątkowa „Kronika wydarzeń z życia mieszkańców wsi Świniary i jej jednostki OSP” wydana z okazji owej uroczystości przez Ochotniczą Straż Pożarną w Świniarach.

 

Autor: Marcin Maj

Wielkość czcionki
Kontrast