100 lat jednostki OSP w Sulisławicach

W niedzielę 30 czerwca 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach świętowała jubileusz 100-lecia powstania. Po pożarze Sulisławic w Wielką Sobotę 1919 r. postanowiono o powołaniu Straży Pożarnej pod przewodnictwem miejscowego księdza proboszcza, rekrutując członków czynnych i popierających z ludności parafii Sulisławice. Wśród ważniejszych wydarzeń ze 100-letniej działalności wymienić można: udział strażaków w wojnie polsko-bolszewickiej (1920), nadanie Sztandaru na 10-lecie istnienia (1929), pierwszy samochód marki Dodge (1968), kolejne samochody – Żuk (1970), Star 26P (1996), Star 266 (2005), Peugeot (2011), Iveco (2018) oraz przekazany w dniu 100-lecia MAN. W 2005 r. jednostka włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pod remizą OSP, skąd wyruszył korowód prowadzony przez Strażacką Orkiestrę Dętą z Męciny na Mszę Świętą do kościoła. Po Mszy wszyscy uczestnicy przemaszerowali na plac obok budynku OSP, gdzie odbył się ceremoniał strażacki. W jego skład weszły: meldunek wraz z przeglądem straży, podniesienie flagi na maszt przy hymnie odegranym przez orkiestrę dętą, powitanie gości przez prezesa OSP w Sulisławicach Alojzego Wędra, rys historyczny przedstawiony przez Dra Piotra Sławińskiego, odznaczenie jednostki Złotym Znakiem Związku OSP RP, odznaczenia strażaków Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką „Strażak Wzorowy” oraz za wysługę lat, przekazanie i poświęcenie nowego samochodu marki MAN zakupionego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (836,4 tys.zł) oraz Gminy Łoniów (247 tys. zł), wystąpienia Gości oraz podziękowania. Dowódcą uroczystości był straszy aspirant Jan Kapusta. Po zakończeniu części oficjalnej wykonano wspólną fotografię i rozpoczęła się biesiada strażacka.

Uroczystości towarzyszyła wystawa pod tytułem: „OSP Sulisławice na tle 100-lecia odzyskania niepodległości”.

Z okazji jubileuszu opracowana i wydana została historia jednostki pt. „Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach 1919-2019” autorstwa Dra Piotra Sławińskiego i Tomasza Kowala.

Wśród gości przybyłych na jubileusz 100-lecia znaleźli się:
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Reprezentant Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek – Anna Paluch, Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach Starszy Brygadier Robert Sabat oraz Komendant Powiatowy PSP w Sandomierzu Starszy Kapitana Piotr Krytusa i Komendant Powiatowy PSP Staszowie Brygadier Rafał Gajewicz, Posłowie na Sejm RP: Krystian Jarubas i Kazimierz Kotowski oraz reprezentant Posła Marka Kwitka – Waldemar Maruszczak, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Swajda, Starosta Powiatu Sandomierskiego Marcin Piwnik, Wicestarosta Wojciech Dzieciuch, Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej Janusz Stasiak, Przewodniczący Rady Gminy w Łoniowie Radosław Smalera i Radni Rady Gminy Łoniów, Wójt Gminy Łoniów Szymon Kołacz, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sandomierzu Bolesław Gradziński, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sandomierzu Waldemar Maruszczak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sandomierzu Mirosław Kwapiński, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie Marek Bisztyga, Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych w Bukowej, Chodkowie, Dmosicach, Gieraszowicach, Łoniowie, Obrazowie, Otoce, Suliszowie, Świniarach, Wnorowie, Wólce Gieraszowskiej i Zawidzy, księża: Proboszcz Parafii w Sulisławicach Ks. Artur Traczewski, były Proboszcz w Sulisławicach, a obecnie Proboszcz w Bytomiu Ks. Kazimierz Sawościanik oraz Rzecznik Diecezji Sandomierskiej Ks. Tomasz Lis, Rodziny Strażaków oraz Mieszkańcy Sulisławic.

Kolejne pokolenie strażaków niesie bezinteresowną pomoc ratując ludzkie życie, zdrowie i dobytek, organizuje i czynnie uczestniczy w uroczystościach religijnych i państwowych, współtworzy lokalne życie kulturalne.

 

Autor: Tomasz Kowal

Wielkość czcionki
Kontrast