WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

Wójt Gminy Łoniów, informuje, że zgodnie z przepisem wskazanym poniżej przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Łoniów.

Komunikat wydano na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).

Osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem węgla prosimy o składanie wniosków do Urzędu Gminy Łoniów (parter – Punkt Obsługi). 

Zakup węgla  po preferencyjnych cenach przysługuje osobom:

  • które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego
  • lub dokonały wpisu do CEEB (w przypadku gdy nie złożyły wniosku o dodatek węglowy).

Maksymalna ilość węgla na jedno gospodarstwo domowe w sezonie grzewczym 2022/2023 wynosi 3 tony:

  • 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022,
  • 1,5 tony do dnia 30 kwietnia 2023.

Maksymalna cena 1 tony węgla będzie wynosić 2000,00 zł.

Cena nie obejmuje transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego.

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast