INFORMACJA

Wójt Gminy Łoniów informuje, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 poddany zostanie konsultacji  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zgodnie z Zarządzeniem Nr RG.0151.265.2018 Wójta Gminy  Łoniów z dnia 27.09.2018r.

       Projekt konsultowany będzie w okresie od 28.09.2018r. – do 12.10. 2018r.

     Uwagi i opinie co do sprawy poddanej konsultacji można przesłać drogą pocztową, złożyć na piśmie bezpośrednio w pokoju Nr 22 Urzędu Gminy w Łoniowie, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od momentu zamieszczenia projektu w BIP ( e-mail:loniow@loniow.pl).   

 

PROJEKT UCHWAŁY – ZOBACZ

 

Wielkość czcionki
Kontrast