Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Łoniów informuje, iż każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

• w terminie od 01 lutego 2019 roku do 28 lutego 2019 roku należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku,

• w terminie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 rok.

Limit zwrotu podatku w 2019 roku wynosić będzie:
86,00 zł x ilość użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
02 -30 kwietnia 2019 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
01 – 31 października 2019 roku w przypadku wniosku w drugim terminie

Przelewem na rachunek bankowy.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego dostępne są w Urzędzie Gminy w Referacie Podatków i Opłat lub do pobrania poniżej.

 

Wzór wniosku

POBIERZ

Wielkość czcionki
Kontrast