Zgłoś wniosek o szacowanie strat

W związku z prowadzonym monitoringiem suszy i zgodnie z raportami nr II i III na terenie województwa świętokrzyskiego wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne – susza.

Wobec powyższego Wójt Gminy Łoniów informuje producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy o możliwości składania wniosków o szacowanie strat

WNIOSKI O SZACOWANIE STRAT W GOSPODARSTWACH MOŻNA SKŁADAĆ  DO DNIA 15 LIPCA 2018.
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ KOPIĘ WNIOSKU O DOPŁATY Z 2017 lub 2018 r.

 

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast