| loniow.pl |
ROLNICTWO

Zapraszamy producentów owoców na szkolenie

„Integrowana Produkcja Roślin” z zakresu sadownictwa

  • Szkolenie podstawowe dwudniowe (16-godzinne) odbędzie się 14 i 15 lutego 2024 r. w siedzibie ŚODR O/Sandomierz,
  1. Mokoszyńska 3.
  • Odpłatność za szkolenie wynosi 350 zł.

Szkolenie w zakresie integrowanej produkcji kończy się egzaminem, po którego pozytywnym wyniku wystawiane jest zaświadczenie.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia i upoważnia do prowadzenia integrowanej produkcji w gospodarstwie i ubiegania się o certyfikat integrowanej produkcji.

Ponadto uczestnictwo producentów w ww. systemie jakości będzie dodatkowo premiowane przy korzystaniu ze środków pomocowych w nowej perspektywie PS WPR 2023-27 – zwiększona płatność do gospodarstwa przy realizacji ekoschematu Integrowana Produkcja Roślin.

Zgłoszenia przyjmuje:

Małgorzata Miłek                                                                                      
ŚODR O/Sandomierz
Sandomierz, ul. Mokoszyńska 3  

tel. (15) 833 31 00 wew. 316

lub na stronie internetowej www.sodr.pl

Wielkość czcionki
Kontrast