X Edycja Lokalnego Programu Grantowego Działaj Lokalnie.

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające w powiatach opatowskim i sandomierskim (woj. świętokrzyskiego) zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie lokalnych inicjatyw.
W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Wnioski można składać od 24 maja kwietnia do 24 czerwca 2018 r.

UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny on-line pod adresem http://system.dzialajlokalnie.pl/

Instrukcja wypełniania formularza wniosku jest dostępna w generatorze.
Regulamin konkursu można pobrać pod linkiem: regulamin 2017
Informacji nt. konkursu udzielają:
Wojciech Zych telefoniczne pod numerem 15 833 34 08 lub @: w.zych@opiwpr.org.pl
Adriana Wójcik telefoniczne pod numerem 15 833 34 20 lub @: a.wojcik@opiwpr.org.pl

oraz na stronach internetowych:
www.opiwpr.org.pl
http://opiwpr.org.pl/dzl/index.html

 

Wielkość czcionki
Kontrast