Wybór sołtysa sołectwa Zawidza

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łoniów zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Zawidza  na  dzień 20 września  (poniedziałek) o godz. 17⁰⁰ w  Remizie OSP  w Zawidzy.

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania, poinformowanie mieszkańców o jego celu oraz uchwalenie porządku obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
  5. Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie obrad.

 

WÓJT  GMINY
/-/  SZYMON KOŁACZ

Wielkość czcionki
Kontrast