Unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach

Wójt Gminy Łoniów unieważnia konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach.  Przyczyną unieważnienia konkursu jest dopuszczenie kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach Pana Marka Bernyś do postępowania konkursowego pomimo , że oferta jego nie zawierała wszystkich dokumentów tj. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku o którym mowa w art.7 ust.1 i ust. 3 a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.1721,1948,2260 i 2261 oraz z 2017 roku poz.1530 ) , w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r., a złożenia informacji o złożeniu oświadczenia.

 

/-/ Wójt Gminy Łoniów – Szymon Kołacz

 

Wielkość czcionki
Kontrast