Umowa na termomodernizację podpisana

30 stycznia 2018 r. w  Starostwie Powiatowym w Sandomierzu Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Członek Zarządu Województwa Marek Szczepanik i Wójt Gminy Łoniów Szymon Kołacz uroczyście podpisali umowę na „Głęboką termomodernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Łoniów”.  

Całkowita wartość projektu to prawie 8 mln złotych, w tym dofinansowanie z RPO prawie 6 mln złotych. Projekt został złożony w ramach Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”, Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”.

W ramach projektu zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna, wymienione zostaną źródła ciepła i instalacji c.o., zamontowane będą grzejniki z zaworami termostatycznym, budynki zostaną docieplone i otrzymają nową stolarkę drzwiową. Wszystkie zadania planowane do realizacji bezpośrednio wpłyną na zwiększenie efektywności energetycznej i spowodują zmniejszenie zapotrzebowania na energię w przedmiotowych  budynkach, a co za tym idzie zmniejszą koszty zaopatrzenia w energię oraz zmniejszą emisję CO2.

Łącznie zmodernizowanych będzie 10 budynków użyteczności publicznej o łącznej powierzchni 12 740 m2.

Tego dnia podpisane zostały także pre-umowy na:
– „Rewitalizację Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”.
– „Diagnostykę chorób serca i leczenie zawałów na najwyższym poziomie’’ w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu.

W spotkaniu udział wzięli m. in. Starosta Powiatu Sandomierskiego Stanisław Masternak, Wicestarosta Wojciech Dzieciuch, Przewodniczący Rady Powiatu wraz z Radnymi, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Swajda,  Członek Zarządu Powiatu Sandomierskiego Marcin Piwnik, Członek Zarządu Powiatu Sandomierskiego Zygmunt Kwasek, Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz Piotr Chojnacki wraz z Radnymi, Sekretarz Powiatu Paweł Niedźwiedź.

Uroczystość połączona była z konferencją prasową na temat wykorzystania środków z RPOWS i PROW na terenie Powiatu Sandomierskiego. 

Źródło: http://www.powiat.sandomierz.pl/

Wielkość czcionki
Kontrast