| loniow.pl |
OGŁOSZENIA

Świętokrzyski Anioł Dobroci

Trwa nabór wniosków w Konkursie „Świętokrzyski Anioł Dobroci”.

Nagroda ta stanowi wyraz szacunku i uznania za ogrom pracy, trudu i zaangażowania zarówno pracowników instytucji, organizacji jak i osób fizycznych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Do Nagrody zgłaszać można wszelkie inicjatywy, projekty, wydarzenia, działania, których celem jest krzewienie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka w kategoriach:

  • indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
  • zespołowej – jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pomocową i wspierającą, realizujących innowacyjne działania.

 

Wypełnione Formularze zgłoszeniowe należy: przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Świętokrzyski Anioł Dobroci” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na adres: Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub zeskanowaną wersję Formularza złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (/3h680wewfh/skrytka) w terminie do dnia 26 lipca 2024 r.

 

FORMULARZ – POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy
Wielkość czcionki
Kontrast