Stypendium Wójta za dobre wyniki w nauce

Przed nami kolejna edycja przyznania stypendiów Wójta Gminy Łoniów.

 Stypendium to udzielane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie ma charakteru socjalnego – pod uwagę brane są jedynie osiągnięcia ucznia w nauce oraz jego zachowanie.  

To, jakie trzeba spełnić wymogi, aby ubiegać się o stypendium Wójta Gminy Łoniów szczegółowo reguluje Uchwała nr XVII/101/2020 Rady Gminy Łoniów z dnia 24 lipce 2020 roku w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Łoniów.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi stypendium, pragniemy wyjaśnić, że nie wystarczy wysoka średnia i bardzo dobre zachowanie – konieczne jest również uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach zewnętrznych, o których dokładnie mówi w/w uchwała. Należy spełnić łącznie oba te wymogi. 

Wnioski uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki naukowe i artystyczne, przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Łoniowie do dnia 31 sierpnia br.

 

Uchwała Rady Gminy/Kryteria:

 

Termin składania wniosków do 31 sierpnia 2022 r.
w Urzędzie Gminy w Łoniowie – pokój nr 22

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast