| loniow.pl |
OGŁOSZENIA

Złóż deklarację do CEEB

 

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Deklaracje będzie można złożyć:

1) w formie elektronicznej na stronie www.zone.gunb.gov.pl – za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu,

2) w formie papierowej – wypełniony dokument należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Łoniowie .

Terminy złożenia deklaracji:

W przypadku budynków już istniejących na złożenie deklaracji ich właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy, a dla nowo powstałych budynków będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracja jest dostępna do pobrania na stronie internetowej pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  lub w Urzędzie Gminy w Łoniowie pokój nr 20.

 

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl,

Ulotka CEEB

 

Wielkość czcionki
Kontrast