Setne urodziny mieszkanki Gminy Łoniów

22 września 2017 r. setną rocznicę urodzin świętowała mieszkanka Świniar Starych – p. Marianna Toś.
W towarzystwie najbliższej rodziny i gości, jubilatka tradycyjnie zdmuchnęła świeczki na torcie, a za jej zdrowie wzniesiono toast i odśpiewano „200 lat!”.            

„Działo się w Łoniowie dnia trzydziestego września tysiąc dziewięćset siedemnastego roku o godzinie pierwszej w południe. Stawił się Jan Maniak lat trzydzieści jeden mający, włościanin z Otoki, w obecności Pawła Jońcy lat trzydzieści i Walentego Kostura lat pięćdziesiąt dwa mających, obu włościan z Otoki i przedstawił nam dziecię płci żeńskiej oświadczając iż ono urodzone jest w Otoce dnia dwudziestego drugiego września bieżącego roku o godzinie jedenastej rano z Jego małżonki Katarzyny z Kosów lat dwadzieścia sześć mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym przez ks. Adama Aleksiewicza nadane zostało imię Marianna, rodzicami chrzestnymi byli Paweł Jońca i Agnieszka Maniak…” – Ten historyczny zapis pochodzący z księgi chrztu z archiwum parafialnego z 1917 roku odczytał proboszcz parafii Łoniów – ks. kan. Stanisław Zaręba, składając Jubilatce gratulacje i życzenia.

Grawerton oraz kwiaty złożyli na ręce p. Marianny Szymon Kołacz – Wójt Gminy Łoniów oraz Maria Łętowska – zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łoniowie. Kolejne życzenia oraz pamiątkowy dyplom w imieniu własnym oraz Rady Gminy Łoniów wręczył Antoni Szpak – Przewodniczący Rady Gminy Łoniów.

List gratulacyjny od prezes  Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych, kwiaty oraz decyzję przyznającą dodatkowe świadczenie emerytalne wręczył kierownik Inspektoratu ZUS w Opatowie – Włodzimierz Czosnecki.

Kolejne gratulacje, życzenia i listy gratulacyjne Jubilatka otrzymała od premier rządu – Beaty Szydło i wojewody świętokrzyskiego – Agaty Wojtyszek.

Wspaniały jubileusz seniorki uczciła również najbliższa rodzina składając życzenia długich lat w zdrowiu i spokoju. Pani Marianna nie kryła wzruszenia i dziękowała za przybycie, upominki, a przede wszystkim za pamięć i życzenia.

Pamiątkowa fotografia oraz poczęstunek przygotowany przez rodzinę zakończył tą wspaniałą uroczystość.

 

Autor: Marcin Maj

 

Wielkość czcionki
Kontrast