XLVII sesja Rady Gminy

1 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Łoniowie (sala  widowiskowa) odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu na temat planowanego otwarcia Komisariatu Policji w Łoniowie.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
b/ uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Sandomiersko-Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego
c/ wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową przejazdu i przechodu,
d/ zmieniająca uchwałę Nr V/25/2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych,
e/ zmieniająca uchwałę Nr XLII/221/2014 w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta,
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy – Radosław Smalera

 

Transmisje obrad sesji Rady Gminy Łoniów – NA ŻYWO
 
 

Wielkość czcionki
Kontrast