Opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki podaje do wiadomości nowe kryteria i sposób naliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

 

UWAGA – ZMIANA TERMINU!!!
DEKLARACJE MOŻNA ZŁOŻYĆ
DO 25 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

 

Wielkość czcionki
Kontrast