OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert

Łoniów, dnia 10.05.2019r.

OGŁOSZENIE
Wyników Otwartego Konkursu Ofert

Wójt Gminy Łoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Łoniów w 2019 roku w ramach regrantingu.
Zadanie pn. ,,ZaDziałaj Lokalnie w Gminie Łoniów”
Do dnia 06.05.2019 roku wpłynęła jedna oferta.
Oferta: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

Wysokość przyznanych środków publicznych: 5 000,00 zł

 

ZOBACZ

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast