OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert

                                                                                                         Łoniów, dnia 08.06.2020r.

 

 

OGŁOSZENIE
Wyników Otwartego Konkursu Ofert

 

                   Wójt Gminy Łoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Łoniów w 2020 roku w ramach regrantingu.

Zadanie pn. ,,ZaDziałaj Lokalnie w Gminie Łoniów 2020”

Do dnia 29.05.2020 roku wpłynęła jedna oferta.

  • Oferta: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

 

Wysokość przyznanych środków publicznych:  5 000,00 zł

 

ogl08062020
Wielkość czcionki
Kontrast