| loniow.pl |
OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert

OGŁOSZENIE
Wyników Otwartego Konkursu Ofert
 

                   Wójt Gminy Łoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji  zadania publicznego w zakresie”Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Łoniów na 2024 rok”.

Zadanie pn.,,Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz ich udział w zawodach i rozgrywkach sportowych”.

Do dnia 13.03.2024 roku wpłynęły trzy oferty.

Oferta Nr 1 Stowarzyszenie Szachowe,,Husaria” z Koszalina
Oferta Nr 2 Gminny Klub Sportowy,,ŚWINIARY”
Oferta Nr 3 Gminny Klub Sportowy,,AGRICOLA” w Łoniowie

Wysokość przyznanych środków publicznych:
Gminny Klub Sportowy,,ŚWINIARY” w kwocie 60 000,00 złotych,
Gminny Klub Sportowy,,AGRICOLA” w Łoniowie w kwocie 60 000,00 złotych

Oferta Nr 1 Stowarzyszenie Szachowe,,Husaria”  – nie spełnia kryteriów oceny merytorycznej ogłoszenia konkursowego.

 

ZOBACZ

 

Wielkość czcionki
Kontrast