Odbiór protokołów z szacowania strat

Informujemy, że protokoły z oszacowania zakresu i wysokości szkód
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej
spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – grad 2022
są do odbioru w Urzędzie Gminy w pokoju nr 26.

Wielkość czcionki
Kontrast