| loniow.pl |
ROLNICTWO

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Łoniów informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o odbiór eternitu dla rolników, którzy złożyli w okresie od 17.10.2022 r. do 12.01.2024 r. wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie dotacji na wymianę pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z budynków gospodarczych.  Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o transport i utylizację odpadów zawierających azbest,
  • Numer umowy z ARiMR,
  • Potwierdzenie otrzymania dofinansowania na nowe pokrycie z ARiMR tj. potwierdzenie przelewu środków z ARiMR na rachunek bankowy właściciela nieruchomości.

Powyższe informacje proszę przekazać do tut. Urzędu Gminy pok. 26 osobiście najpóźniej do dnia 24 maja 2024 r.

Wielkość czcionki
Kontrast