Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

30 sierpnia 2019 r. w Tarnowie Powstał Międzywojewódzki Cech Kominiarzy. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie, można sprawę zgłosić do Cechu, który sprawdzi wiarygodność i potwierdzi kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy ma na celu współpracę z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi i społecznymi. Rekomenduje i nadzoruje kominiarzy będących jego członkami. Cech ma za zadanie stać na straży przestrzegania Kodeksu Etycznego i Dobrych Praktyk Kominiarskich oraz prowadzenie edukacji społecznej.

Wielkość czcionki
Kontrast