| loniow.pl |
OGŁOSZENIA

MEDALE „Za zasługi dla obronności kraju” dla rodziców żołnierzy

Jeśli w Twojej rodzinie jest trójka lub więcej dzieci, które pełniły służbę wojskową, możesz otrzymać medal „Za zasługi dla obronności kraju”. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Sandomierzu podjęło działania zmierzające do sporządzenia wykazu osób, których wiele dzieci pełni lub pełniło czynną lub zawodową służbę wojskową, celem wyróżnienia ich medalami „Za zasługi dla obronności kraju”. Minister Obrony Narodowej może nadać medal „Za zasługi dla obronności kraju” w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy – § 2 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia (tj. Dz.U. z 2013r, poz. 1224).
Złoty medal przysługuje rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową.
Srebrny medal przysługuje rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.
W związku z powyższym, osoby które spełniają powyższe warunki proszone są o kontakt z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Sandomierzu i podanie następujących informacji:

1. Imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia rodziców, których trzej lub więcej synów lub córek odbyło (odbywa) służbę wojskową,
2. Aktualny adres zamieszkania rodziców,
3. Imiona, nr PESEL i adres zameldowania (ostatniego zamieszkania) dzieci (żołnierzy), które pełniły lub pełnią służbę wojskową.

KONTAKT
Wojskowe Centrum Rekrutacji w Sandomierzu
 ul. Puławiaków 12, Sandomierz, Poland
 +48 261 514 820 / 261 514 845
 wcrsandomierz@ron.mil.pl

Wielkość czcionki
Kontrast