| loniow.pl |
FUNDUSZE

Master of Business Administration dla liderów samorządów

Wyższa Szkoła Humanitas od 25 lat z powodzeniem kształci kadry administracyjne oraz menedżerów zaangażowanych w rozwój rozmaitych form biznesu. Naszym celem jest wyposażenie ich w praktyczne umiejętności, które opierają się o aktualne trendy rynkowe i odpowiadają na zapotrzebowanie pracodawców. W Humanitas wiedzy teoretycznej zawsze towarzyszą szerokie kompetencje społeczne, liderskie i zawodowe.

Posiadamy bogate doświadczenie w kształceniu licencjackim i magisterskim na kierunkach administracyjno-biznesowych, dzięki czemu pomagamy rozwijać cechy takie jak: kreatywność, innowacyjność, odpowiedzialność, przedsiębiorczość i profesjonalizm. Ponadto Uczelnia kształci w duchu dialogu, partnerstwa, tolerancji, otwartości i szacunku do Człowieka.

Doskonale wiemy, że dzięki zaangażowaniu wybitnych naukowców, jak i menedżerów i trenerów ze znaczącym dorobkiem naukowym, umiejętnie łączymy teorię z praktyką. Dowodem skuteczności kształcenia są wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach uczelni wyższych. WSH to 10 kierunków kształcenia, kilkadziesiąt specjalności, bogata oferta studiów podyplomowych, seminarium doktorskie w dyscyplinie prawo i dwa kierunki studiów MBA. Dysponujemy również znakomitą bazą materialną i dydaktyczną, co sprawia, że studia w Humanitas są nie tylko wyzwaniem, ale też przyjemnością.

Uruchomieniu studiów MBA dla liderów samorządowych towarzyszy przeświadczenie, że właśnie ta grupa zawodowa zasługuje na unikatowy w skali kraju kierunek kształcenia. Jesteśmy przekonani, że zapewnimy słuchaczom skuteczny samorozwój oraz profesjonalne narzędzia i wiedzę do jeszcze efektywniejszego działania dla dobra wspólnego.

W Wyższej Szkole Humanitas uczestnicy studiów MBA dla liderów samorządów zostaną wyposażeni w wiedzę, kompetencje i umiejętności, które są elementem klasycznych, ogólnych programów MBA. Dodatkowo każdy z obszarów poszerzymy o aspekty związane z funkcjonowaniem i rozwojem Jednostek Samorządu Terytorialnego. Słuchacze posiądą również miękkie kompetencje przywódcze oraz wiedzę z zakresu wizerunku osobistego. Wszystko po to, aby jeszcze skuteczniej zarządzać rozwojem lokalnym i regionalnym. MBA dla liderów samorządów przygotuje kompetentnych, odpowiedzialnych i profesjonalnych liderów, gotowych efektywnie kierować organizacjami publicznymi w złożonym i zmiennym środowisku.

Studia adresowane do szerokiego grona odbiorców

 • Marszałkowie województwa oraz ich zastępcy, prezydenci i wiceprezydenci miast, burmistrzowie oraz wójtowie wraz z zastępcami, sekretarze oraz pozostali członkowie zarządów JST,
 • Pracownicy urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, miast oraz gmin, a także miejskich jednostek takich jak np. ośrodki pomocy społecznej, szpitale, domy kultury, muzea czy ośrodki sportu i rekreacji

Studia MBA dla liderów samorządów to również szereg benefitów, wynikających z możliwości uzyskania unikatowej wiedzy oraz kompetencji

 • 420 godzin zajęć w okresie 3 semestrów prowadzonych przez ekspertów praktyków i teoretyków z każdego obszaru programu. Zajęcia w języku polskim,
 • Koncepcja kształcenia opracowana przez ekspertów Wyższej Szkoły Humanitas oraz Bratislava University of Economics and Management, przy wsparciu międzynarodowego zespołu naukowców z University of Denver, University of Applied Sciences i Comenius University,
 • Program studiów przygotowany i realizowany w kooperacji z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.,
 • Dodatkowy certyfikat potwierdzający ukończenie studiów we współpracy z partnerem zagranicznym – wydany przez Bratislava University of Economics and Management oraz dodatkowy certyfikat z przedmiotów prowadzonych przez partnera firmę Nesse, ekspertów HR,
 • Możliwość zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego po ukończenie studiów MBA dla samorządu terytorialnego. Ukończenie studiów Master of Bussines Administration daje możliwość ubiegania się o kandydaturę do rad nadzorczych zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Komfortowa organizacja studiów na miarę uczestnika premium

 • Dedykowany opiekun studiów MBA, zapewniający wsparcie premium podczas całego toku studiów,
 • Niezmienne czesne i brak opłaty wakacyjnej,
 • Zajęcia w formie hybrydowej (stacjonarnie i online) z czego zajęcia online stanowią 30% spotkań i są prowadzone poprzez platformę ClickMeeting i Zoom. Uczelnia oferuje pełne wsparcie techniczne w zakresie korzystania z narzędzi online oraz szkolenie przed rozpoczęciem zajęć,
 • Komfort podczas zajęć (70% spotkań) prowadzonych w Hotelu Centrum Sosnowiec oferującym wysokiej jakości usługi, spełniające oczekiwanie nawet najbardziej wymagających klientów,
 • Zajęcia realizowane są w ramach wykładów, w tym wykładów specjalnych, ćwiczeń, pracy własnej oraz wizyty studyjnej,
 • Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu, przy czym w piątek – zajęcia online, w sobotę i niedzielę – zajęcia stacjonarne,
 • Kadra naukowa składająca się z wybitnych specjalistów.

Specjalny pakiet korzyści dla studentów MBA

 • Warsztat diagnostyczny kompetencji menedżerskich DC, dla każdego Uczestnika studiów MBA dla liderów samorządów,
 • Uzyskanie w trakcie trwania studiów dodatkowych certyfikatów z przedmiotów prowadzonych przez partnera firmę Nesse, ekspertów HR,
 • Dodatkowe wykłady w ramach Loży Ekspertów. Spotkania są prowadzone przez wysokiej klasy ekspertów – praktyków z danej dziedziny. Założeniem cyklu jest przedstawienie bieżących trendów w zarządzaniu, tematów istotnych wynikających ze zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym organizacji oraz sektora publicznego,
 • Po ukończeniu studiów MBA bezpłatna przynależność do elitarnego Klubu Liderów Humanitas.

Szczegółowe informacje na temat kierunku Studiów Master of Bussines Administration (MBA) dla liderów samorządów znajdziecie Państwo TUTAJ  

W Wyższej Szkole Humanitas wierzymy, że rejs przez ocean nauki to pasjonująca przygoda, gdzie liczy się przede wszystkim Człowiek oraz Jego Rozwój. Niech Studia Master of Bussines Administration (MBA) dla liderów samorządów otworzą przed Państwem nowe możliwości i sprzyjają rozwojowi kariery. Zachęcam do zapoznania się z unikatowym kierunkiem kształcenia.

Wielkość czcionki
Kontrast