Małe Granty – Każdy Maluch może w piłkę grać

Oferta złożona na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie –t.j. Dz.U. z 2019 r.poz.688 z późn.zm.
Tytuł zadania publicznego: ,,Każdy Maluch może w piłkę grać”
Uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać do dnia 23.10.2019 r. w formie pisemnej do Urzędu Gminy Łoniów lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: loniow@loniow.pl

 OFERTA – ZOBACZ

 

 

 

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast