Informacja Wójta Gminy Łoniów

INFORMACJA  WÓJTA GMINY ŁONIÓW

 

             Na  sesji Rady Gminy Łoniów, która odbędzie się 24 czerwca 2021 roku  przeprowadzona zostanie debata nad raportem o stanie gminy Łoniów przedstawionym przez Wójta Gminy Łoniów, który obejmować będzie podsumowanie działalności za 2020 rok.

       W debacie oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział  15 mieszkańców Gminy Łoniów. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, musi złożyć do przewodniczącego Rady Gminy w Łoniowie, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

         Zgłoszenia mieszkańców Gminy Łoniów do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane są do dnia 23 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Łoniów  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30  w pokoju numer 22 – sekretariat Urzędu Gminy Łoniów.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie urzędu  oraz poniżej.

Wzór Zgłoszenia – ZOBACZ

 RAPORT – ZOBACZ

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast