Informacja Wojewody Świętokrzyskiego

Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W związku z sytuacją epidemiczną wywołaną przez COVID – 19 oraz mając na uwadze art.6 ust.3a ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2019, poz. 2188), dotyczący wydawania przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek producenta rolnego, dokumentu zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego – uprzejmie informuję, że Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza dodatkową formę wydawania ww. dokumentu, tj. formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

Biorąc powyższe pod uwagę informujemy producentów rolnych o dopuszczeniu takiej formy dokumentu przedkładanego przez producentów rolnych wraz z wnioskami o zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej tj.  informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (forma papierowa podpisana elektronicznie).

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast