INFORMACJA o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Łoniów dnia 31-12-2019

INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŁONIÓW
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łoniów ,Łoniów 56,27-670 Łoniów

II. Stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości budżetowej

III.W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:
Pani Lidia Giza zam. Krowia Góra

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Lidia Giza spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. księgowości budżetowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego składającego się z pisemnego testu kwalifikacyjnego i ustnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dużą wiedzą merytoryczną oraz bardzo dobrą znajomością zagadnień stanowiących przedmiot postępowania konkursowego.

 

/-/ Szymon Kołacz – Wójt Gminy Łoniów

Wielkość czcionki
Kontrast