INFORMACJA o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Łoniów dnia 22-08-2019

INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŁONIÓW
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

I. Nazwa i adres jednostki :Urząd Gminy Łoniów ,Łoniów 56,27-670 Łoniów

II. Stanowisko urzędnicze : Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

III.W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrany został:
Pan Tomasz Piskor zam. Świniary Nowe

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Tomasz Piskor spełnił wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego kandydat wykazał się dużą wiedzą oraz bardzo dobrą znajomością zagadnień stanowiących przedmiot postępowania konkursowego.

 

/-/ Szymon Kołacz – Wójt Gminy Łoniów

 

 ZOBACZ

Wielkość czcionki
Kontrast