INFORMACJA o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Łoniów dnia 31-12-2019

 

INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŁONIÓW
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łoniów ,Łoniów 56,27-670 Łoniów

II. Stanowisko urzędnicze: Młodszy referent ds. księgowości budżetowej

III.W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:
Pani Aneta Bednarska zam. Świniary Nowe

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Aneta Bednarska spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Młodszy referent ds. księgowości budżetowej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego składającego się z pisemnego testu kwalifikacyjnego i ustnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka uzyskała największą ilość punktów i wykazała się dużą wiedzą merytoryczną oraz bardzo dobrą znajomością zagadnień stanowiących przedmiot postępowania konkursowego.

 

/-/ Szymon Kołacz – Wójt Gminy Łoniów

 

Wielkość czcionki
Kontrast