Informacja o wynikach postępowania

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie Łoniów 104, 27 – 670 Łoniów, informuje, że w dniu 27.0,.2018 r. odbyło się otwarcie ofert postępowania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020) na Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach oraz do Szkoły Podstawowej w Świniarach Starych

 

W postępowaniu wpłynęło 3 oferty.

 

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 03.04.2018 r. o godz. 10:00.

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą ilością otrzymanych punktów złożył Wykonawca:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów w kryterium czas reakcji serwisu Ilość punktów uzyskanych łącznie
2 MadiTech Sp. z o.o.

Ul. Wesoła 51

25-363 Kielce

80 20 100

 

Oferty pozostałych wykonawców oceniono następująco:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów w kryterium czas reakcji serwisu Ilość punktów uzyskanych łącznie
1 GRUPA INVEST Sp. z o.o.

Ul. Giedlarowa 99a,

37-300 Leżajsk

65,92 20 85,92
3 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C.

K. Zawierucha, A. Ogłoza

Suchowola 6

26-020 Chmielnik

68,60 20 88,60

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Wielkość czcionki
Kontrast