Informacja o wyborze oferty

Łoniów, dnia 20.12.2017
ZP. 672.64.2017

 

Informacja o wyborze oferty

W związku z zapytaniem ofertowym do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gminy Łoniów na 2018r., informujemy iż wpłynęło sześć ofert z pośród których została wybrana oferta mgr. inż. architekta Pana Jana Krawczyk.

/-/ Wójt Gminy Łoniów – Szymon Kołacz

Wielkość czcionki
Kontrast