INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

z dnia 24 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Łoniów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV informuje, co następuje:

 

§1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26. 09. 2018 r. do godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w  Łoniowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

  przeprowadzenia głosowania w obwodzie

– Nr 1, w liczbie 3, 

– Nr 2, w liczbie 2, 

– Nr 3, w liczbie 1, 

– Nr 4, w liczbie 2, 

ustalenia wyników głosowania w obwodzie

– Nr 1, w liczbie 2,

– Nr 2, w liczbie 2,

– Nr 3, w liczbie 1,

– Nr 4, w liczbie 2,

§2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27. 09. 2018 r. o godz.12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w  Łoniowie.

§3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Pełniący funkcję Komisarza Wyborczego  w Kielcach IV
Komisarz Wyborczy w Kielcach I
/-/ Jan Klocek
Wielkość czcionki
Kontrast