Informacja dotycząca zakupu preferencyjnego węgla w 2023 r.

Osoby zainteresowane zakupem preferencyjnym węgla prosimy o składanie wniosków do Urzędu Gminy Łoniów (parter – Punkt Obsługi) w terminie do 15 lutego 2023 r. 

Zakup węgla po preferencyjnych cenach przysługuje osobom:

  • które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego,
  • lub dokonały wpisu do CEEB (w przypadku gdy nie złożyły wniosku o dodatek węglowy).

Maksymalna ilość węgla na jedno gospodarstwo domowe w sezonie grzewczym 2022/2023 wynosi 3 tony:

  • 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022,
  • 1,5 tony do dnia 30 kwietnia 2023.

Niewykorzystany limit w 2022 r. można wykorzystać w roku 2023.

 

Cena węgla wynosi 2000,00 zł za tonę.

Cena nie obejmuje transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego.

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast