Informacja dla hodowców trzody chlewnej

Kierownik Biura Powiatowego w Sandomierzu informuje hodowców świń o występowaniu wśród  trzody chlewnej w Polsce ognisk choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację jaka ma miejsce na terenie województw: podlaskiego i lubelskiego zachowaj szczególną ostrożność! ponieważ:

  • Jest to choroba dzików i świń domowych.
  • Chorobę zwalcza się wybijając zakażone stada oraz stada ze strefy zapowietrzonej, nie ma szczepionki zapobiegającej zachorowaniu.
  • Źródłem zakażenia ASF są chore lub martwe dziki.
  • Sposób zakażenia zwierząt jest ich bezpośredni lub pośredni kontakt z już zakażonymi osobnikami.
  • Jednym z głównych czynników jest wirus przenoszony przez ludzi i zwierzęta które miały z nim bezpośredni kontakt. Brak naszej ingerencji może spowodować poważne skutki ekonomiczne dla rolnictwa. Mamy tu na uwadze brak obrotu i eksportu świń, wieprzowiny oraz produktów pochodzenia wieprzowego.
  • Natychmiast zgłaszaj do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wszystkie zdarzenia dotyczące świń. Nie czekaj ustawowych 30 dni!
  • O znalezieniu padłego dzika informuj najbliższego powiatowego lekarza weterynarii lub Biuro Powiatowe ARiMR!

Prosimy o natychmiastowe informowanie ARiMR o wyżej wymienionych okolicznościach jakie miałyby miejsce w Państwa otoczeniu. Jest to niezmiernie ważne ze względu na powagę sytuacji w jakiej moglibyśmy się znaleźć. Telefon kontaktowy (015)833 37 94.

Państwa interwencja będzie dla nas wszystkich dobrem wspólnym.

 

Waldemar Maruszczak

 Kierownik Biura Powiatowego

 ARIMR w Sandomierzu

Wielkość czcionki
Kontrast