| loniow.pl |
WYBORY

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r., poz.1277 t.j.) – podaję do wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na słupach ogłoszeniowych na terenie Gminy Łoniów:
1. ŁONIÓW ( 2 słupy)
2. SULISŁAWICE (1 słup)
3. ŚWINIARY STARE (1 słup)
4. CHODKÓW STARY (1 słup)

W pozostałych miejscowościach na tablicach ogłoszeń.

/-/ SZYMON KOŁACZ
WÓJT GMINY ŁONIÓW

Wielkość czcionki
Kontrast