Harmonogram szacowania strat

HARMONOGRAM SZACOWANIA STRAT
W UPRAWACH ROLNYCH POWSTAŁYCH
W SKUTEK WYSTĄPIENIA GRADU

 

Data

 

Miejscowość

 

22.06.2022r. (środa) Wnorów

 

23.06.2022r. (czwartek) Ruszcza Płaszczyzna

Ruszcza Kolonia

 

24.06.2022r. (piątek) Wojcieszyce

Jeziory

Bazów

Królewice

 

29.06.2022r. (środa) Chodków Stary

Chodków Nowy

 

30.06.2022r. (czwartek) Świniary Nowe

Świniary Stare

Jasienica

 

01.07.2022r. (piątek) Krowia Góra

Otoka

 

05.07.2022r. (wtorek) Przewłoka

Kępa Nagnajewska

 

06.07.2022r. (środa) Łoniów

Łoniów Kolonia

Skrzypaczowice

 

07.07.2022r. (czwartek)

 

 

Suliszów

Trzebiesławice

13.07.2022r. (środa)  Piaseczno

Łążek

Bogoria

Gągolin

 

Wielkość czcionki
Kontrast