Harmonogram prac Gminnej Komisji do spraw szacowania strat

Harmonogram prac Gminnej Komisji  do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych (gradobicie) w uprawach rolnych  na terenie gminy Łoniów.

Lp. Miejscowość

 

Data Godzina Zbiórka Skład osobowy

komisji

1. Krowia Góra 01.07.2019r.

/poniedziałek/

9:00 SKR 1. Martyna Pawłowska

2. Monika Musiał-Ćwiertnia

3. Iwona Korecka-Wiemann

2. Skrzypaczowice 02.07.2019r.

03.07.2019r.

/wtorek,

środa/

9:00

9:00

Świetlica

 

1. Martyna Pawłowska

2. Monika Musiał-Ćwiertnia

3. Iwona Korecka-Wiemann

3. Łoniów 04.07.2019r.

/czwartek/

 

 

05.07.2019r.

/Piątek/

 

 

9:00

 

 

Remiza

1. Justyna Błasiak

2. Krystyna Siedmiórka

3. Iwona Korecka-Wiemann

 

1. Justyna Błasiak

2. Dorota Szubstarska

3. Iwona Korecka-Wiemann

4. Łoniów-Kolonia 08.07.2019r.

/poniedziałek/

 

 

 

 

9:00

 

U sołtysa

 

1.Martyna Pawłowska

2. Monika Musiał-Ćwiertnia

3. Iwona Korecka-Wiemann

 

5. Przewłoka,

Chodków Stary,

Łążek,

Bogoria,

Piaseczno,

Zawidza,

 

09.07.2019r.

/wtorek/

9:00 U sołtysa,

GOK,

U sołtysa,

U sołtysa,

U sołtysa,

U sołtysa

1.  Martyna Pawłowska

2. Monika Musiał-Ćwiertnia

3. Iwona Korecka-Wiemann

 

6. Trzebiesławice,

Ruszcza-Płaszczyzna,

Jeziory,

Wojcieszyce,

Gieraszowice

10.07.2019r.

/środa/

9:00 Dom Ludowy,

U sołtysa,

U sołtysa,

U sołtysa,

U sołtysa

1.Martyna Pawłowska

2. Monika Musiał-Ćwiertnia

3. Iwona Korecka-Wiemann

 

7. Wnorów 11.07.2019r.

/czwartek/

 

12.07.2019r.

/piątek/

9:00

 

 

9:00

Dom Ludowy

 

 

Dom Ludowy

 

1. Dorota Szubsztarska

2. Wioletta Nowaczek

3. Iwona Korecka-Wiemann

1. Radosław Kogut

2. Marcin Maj

3. Iwona Korecka-Wiemann

 

 

 

8. Jasienica 15.07.2019r.

/poniedziałek/

9:00 U sołtysa 1. Anna Nenutil

2. Monika Musiał-Ćwiertnia

3. Iwona Korecka-Wiemann

 

9. Świniary Stare,

Świniary Nowe,

Otoka

 16.07.2019r.

/wtorek/

9:00 Remiza,

U sołtysa,

U sołtysa

1. Anna Nenutil

2. Monika Musiał-Ćwiertnia

3. Iwona Korecka-Wiemann

 

Wielkość czcionki
Kontrast