| loniow.pl |
OGŁOSZENIA

Granty do 70 tys. zł na edukację historyczną – ruszył nabór do programu „Patriotyzm jutra”

Do 22 lutego br. można składać wnioski o dofinansowanie zadań w ramach ogólnopolskiego programu „Patriotyzm jutra” – Edycja 2024. Maksymalna wysokość grantu wynosi 70 tys. zł.

Patriotyzm jutra to ogólnopolski program grantowy organizowany przez Muzeum Historii Polski służący odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy o historii Polski. Dofinansowanie z programu można otrzymać na realizację projektów związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją ważnych wydarzeń dziejowych czy tworzeniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych.

Uprawnione do składania wniosków są samorządowe instytucje kultury (m.in. muzea regionalne, biblioteki, ośrodki kultury), organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji takich projektów jak: działania edukacyjno-animacyjne (m.in. warsztaty, akcje artystyczno-historyczne); wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne; działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii; projekty popularyzujące wiedzę o historii (m.in. wystawy, kampanie i akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii); tworzenie stron i portali internetowych promujących historię i popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych.

Dofinansowanie w ramach programu może wynieść od 5 tys. zł do 70 tys. zł brutto – w zależności od wysokości wkładu własnego. Dla zadań, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 10 proc. budżetu przedstawionego we wniosku, maksymalny poziom dofinansowania to 30 tys. zł. Przy wkładzie własnym od 20 proc. budżetu zadania maksymalny poziom dofinansowania to 70 tys. zł.

Nabór odbywa się drogą elektroniczną w systemie Witkac LINK. Na etapie naboru wnioskodawcy nie są zobowiązani do składania jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w ciągu 60 dni od zakończenia naboru.

Patriotyzm Jutra 2024 Regulamin-1
Wielkość czcionki
Kontrast