Gra miejska „Powstańcza Warszawa w obiektywie”

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach zaprasza świętokrzyską młodzież do udziału w grze miejskiej pt. „Powstańcza Warszawa w obiektywie” z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Action Track. Chętni do udziału mogą się zgłaszać do 29 września 2022 roku.

 
– Motywem przewodnim w tej odsłonie gry miejskiej będą wydarzenia zawiązane z powstaniem warszawskim, ukazane okiem fotografa. Bogaty zbiór fotografii ukazujący obraz walczącej stolicy, to nie jedyny element wykorzystany w grze. Na tle najważniejszych faktów, nie zabraknie wątków regionalnych, ujętych w formie pytań tematycznych, wyzwań twórczych i kreatywnych zadań. Wykorzystując nowe technologie i innowacyjne podejście do edukacji chcemy rozbudzić wśród młodzieży zainteresowanie historią i propagować wiedzę o powstaniu warszawskim – zachęcają organizatorzy..
Adresatami zaproszenia do udziału w grze są  4-osobowe zespoły uczniowskie z klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (wraz z opiekunami) z terenu województwa świętokrzyskiego. Zgłoszeń do udziału w grze dokonują nauczyciele. Uzupełniony formularz wraz z oświadczeniami należy przesłać pod adres ilona.religa@ipn.gov.pl (najpóźniej w dniu gry nauczyciele powinni przekazać oryginały tych dokumentów).
Wymogiem wzięcia udziału w grze jest posiadanie smartfona/tabletu (jeden na drużynę) z:

  • systemem iOS (w wersji 8.0 i wyższej) i Android (w wersji 3.22.00),
  • uruchomioną funkcją GPS,
  • uruchomioną aplikacją ActionTrack (dostępną w Google Play i AppStore),
  • mobilnym dostępem do Internetu oraz włączoną usługą lokalizacji.

 
Start gry miejskiej pt. „Powstańcza Warszawa w obiektywie” 3 października 2022 roku o godzinie 10:00 na Rynku w Kielcach. Na drużyny, które zdobędą największą liczbę punktów, czekają nagrody rzeczowe.
 
(źródło: Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”)

Wielkość czcionki
Kontrast